Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

PENTA CNC Inovace

Pokud máte zájem dozvědět se více o možnostech inovace Vašeho stávajícího elektroerozivního stroje, kontaktujte prosím:

 

Jaroslav Kohout
Jaroslav Kohout
manažer divize PENTA CNC

Napište nám
Nebo volejte +420 602 313 429

Příklady inovace elektroerozizivních hloubiček:

 penta_cnc_inovace_01_s AEG ELOTHERM

Stroj byl nasazen do plnohodnotného provozu na opravu forem. V posledním čase se objevovaly časté závady a nákladný zahraniční servis vyřešil vždy po dlouhém čase jen aktuální problém, spolehlivost se však nezvýšila. Proto bylo rozhodnuto o celkové inovaci. Na základě výborného výsledku se vedení rozhodlo provést inovaci i pro ostatní hloubící stroje. Časem využili ještě nabídku na výměnu motoru osy Z, inovaci generátoru a instalaci automatického hlídání hladiny. Nyní jsou stroje v konfi guraci pro plnohodnotné hloubení grafi tových žeber a dutin. Některé speciální operace si vyžádali doplnit některé funkce a vytvořit uživatelská makra a obrazovky – i toto není pro nový řídící systém problém.

 

 penta_cnc_inovace_02_s DECKEL DE 25

Stroj byl dlouhou dobu nevyužíván a odstaven díky nefunkční elektronice. Celková inovace byla jedinou možností znovuzprovoznění stroje. S ohledem na práci, kterou stroj bude vykonávat a možnosti našeho řídícího systému se domluvilo úsporné řešení. Na hlavní erodovací osu se použil nejnovější střídavý motor pro zajištění rychlého zdvihu a efektivního výplachu, pro osy XY bylo použito levné řešení pomocí krokových motorů zapojených v uzavřené vazbě s odměřovacími pravítky. Osa C je řízena pomocí stejnosměrného motoru jako v původním řešení. Stroj je vybaven automatickým fi ltračním zařízením a zajížděcí vanou. Díky kvalitní mechanické konstrukci provedená inovace tento stroj několikanásobně zhodnotila. Stroj pracuje naprosto spolehlivě již několik let.

 

PENTA CNC Inovace - prospekt ke stažení (285 kB)


PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070