Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, jméno firmy, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, společností PENTA TRADING, spol. s r.o. IČ: 43005136, se sídlem Michelská 3/9, 14000 Praha 4, (dále jen Správce) zapsanou v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 4727, podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („ZOOU“), a to pro (i) reklamní a marketingové účely.

Souhlasím s tím, aby Správce osobní údaje průběžně aktualizoval údaji získanými z oprávněně zveřejněných zdrojů, od jiných správců osobních údajů v souladu se ZOOU a na základě údajů získaných od mé osoby. Beru na vědomí, že Správce bude osobní údaje zpracovávat v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, a to po dobu trvání tohoto souhlasu. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s níže uvedeným poučením.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení šířených správcem podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, prostředky elektronické komunikace na podrobnosti elektronického kontaktu, které jsou součástí osobních údajů zpracovávaných Správcem.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoli vzít zpět písemně na adrese sídla správce nebo na emailové adrese penta@penta-edm.cz.

Tento souhlas uděluji výslovně, dobrovolně a písemně, a to na dobu neurčitou.

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070