Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Deionizační pryskyřice nebo E.KO IONISER?

Vždy nás zajímá Vaše spokojenost se službami a s produkty, které Vám poskytujeme. Tato zpětná vazba je pro nás důležitá, abychom si i v budoucnu udrželi Vaši důvěru. Nedávno jsme si zjišťovali Váš názor na jeden relativně nový produkt, který si u nás můžete objednat. Napadlo nás, že přivítáte, když se s Vámi o tyto informace podělíme. Chápeme, že často pro samou práci nemáte čas dostat se k novinkám z oboru a tak by Vám toto sdělení mohlo být k užitku.

Před časem jsme se zeptali stávajících uživatelů, jak jsou spokojeni s produktem E.KO IONISER 1501 a 1502 určenému k deionizaci vody pro elektroerozivní obrábění drátovou řezačkou. Na úvod trochu teorie. Elektroerozivní obrábění probíhá v prostředí dielektrika, což je kapalina s vysokým elektrickým odporem. Při elektroerozivním drátovém řezání se jako dielektrikum nejčastěji používá deionizovaná voda. Jak víte, existují dva nejpoužívanější způsoby, jak zbavit vodu iontů, tedy vodivosti: fyzikální, tedy destilace a chemický, tedy deionizace nebo demineralizace. K deionizaci se v praxi dosud nejčastěji používá směs katexu a anexu, které říkáme deionizační pryskyřice.

 

deionizacni_pryskyrice-nahled

 

Deionizace pryskyřicí je standardní způsob, jak získat vysoce čistou vodu s velice nízkou elektrickou vodivostí. Při výběru způsobu získání deionizované vody se musí dbát, aby byly splněny základní požadavky technologie a produktivity výroby. V posledních letech hraje významnou roli i ekologické hledisko. Tomuto trendu velmi dobře vyhovuje druhá možnost deionizace vody, a sice tzv. „ekoioniser“. Tato relativně nová technologie se prakticky začala využívat teprve před 10 roky. PENTA TRADING toto zařízení začala nabízet v roce 2011, a to výrobky od společnosti easymetal Prozesstechnik GmbH.

E.KO IONISER 1501 je vhodný pro standardní řezání oceli včetně řezání hliníkových slitin. E.KO IONISER 1502 byl speciálně vyvinut pro řezání slinutých karbidů, PKD a také grafitu a mědi. Pro deionizaci E.KO IONISER nepoužívá pryskyřici, nýbrž speciální elektrody, které na sebe jednotlivé ionty vážou. Jedná se tedy o jedno z nejekologičtějších řešení, které navíc odbourá náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. Deionizační zařízení vyžaduje jen minimální zastavěnou plochu a je velmi jednoduchý na používání s ohledem na systém připojení „plug & play“. Tzn., že je možné jej připojit k okamžitému použití ke každé elektroerozivní drátové řezačce. Uživatel si E.KO IONISER pronajímá a neplatí žádné pořizovací náklady.

 

eko_ioniser-nahled


Měli jste někdy pocit, že Vám filtry vydržely mnohem méně než obvykle? Řezali jste stejně jako vždycky, ale tlak na filtru se najednou skokem zvýšil a filtr byl ucpaný? Na vině pravděpodobně nebyla nekvalita filtrů, ale styroly. Ty vznikají ve chvíli, kdy se z různých důvodů dostanou do pryskyřice látky, které vyvolávají chemickou reakci. K tomuto jevu obvykle dochází při řezání materiálů s vysokým obsahem iontů, ale nejčastěji při výměně nebo doplnění vody ve vaně nedestilovanou vodou nebo při neopatrném čištění stroje. Následkem bývá masivní vyloučení „styrolů“, které se usadí na povrchu filtračních materiálů ve formě mazlavé vrstvy a ucpou filtr, zanesou vodítka, vytvoří „mastný“ povlak na hladině. Tomuto nežádoucímu jevu předejdeme právě použitím zařízení E.KO IONISER.

Už se Vám někdy stalo, že Vám z ničeho nic při nebo po řezání začaly obrobky zdánlivě bez příčiny rezivět? Různé přísady do vody moc nepomohly, možná spíš uškodily. Příčinou byla zřejmě změna pH vody. Kyselost vody se totiž v průběhu životního cyklu pryskyřice zásadně mění. Jednou ze zásadních pozitivních vlastností E.KO IONISER je právě optimální hodnota pH vody, naprosto stabilní po celou dobu životnosti tohoto zařízení.

 

eko_ioniser_cyklus-nahled

 

Pro lepší přehlednost a kontrolu Vám doporučujeme objednat měřicí zařízení Korostop, které trvale hlídá kvalitu vody a zobrazuje hodnotu vodivosti. Stabilní pH vody a neustálá kontrola vodivosti dielektrika zaručí vysoce stabilní a opakovatelně přesnou výrobu, a navíc bez rezivění! Po třech letech používání tohoto produktu jsme si chtěli ověřit a Vám zprostředkovat zkušenost uživatelů s tímto způsobem deionizace vody. Zjistili jsme, že si všichni zákazníci bez výjimky pochvalují jednoduchost používání. U klasického způsobu použití pryskyřice se obsah patrony během roku mění mnohokrát častěji, než v případě E.KO IONISER. Navíc samotný způsob výměny je časově mnohem méně náročný a můžeme mluvit o přibližně 10 minutách na vypojení, odvezení využitého E.KO IONISERu a následné zapojení nového.

 

eko_ioniser_logo-nahled

 

To potvrzuje například pan Mojmír Kořenek (obsluha drátovky FANUC) ze společnosti MS technik, který říká: „Je to čistá bezúdržbová práce, prostě se vymění kus za kus. Díky delší životnosti tak máme dlouhodobý výkon při nepřetržitém provozu.

Jednoduchost obsluhy si pochvaluje také Karel Bastl, vedoucí střediska PENTA PRAHA. Podle něj je dochází díky E.KO IONISERu k úspoře času obsluhy řezačky, protože odpadá nutnost měnit pryskyřici. Dále se nemusí starat o likvidaci nebezpečného odpadu. Navíc dodává, že „je výrazně lepší stabilita řezu díky tomu, že nejsou výkyvy ve stabilitě dielektrika a to po celou dobu životnosti zařízení.

Stejný názor zastává i pan Janata, mechanik provozu strojů ze společnosti Sellier & Bellot a.s. Tento způsob deionizace vody aplikují již tři roky a řekl nám, že „hlavním plusem je zvýšená kvalita práce díky konstantním podmínkám, kterou zaručuje deionizace E.KO IONISER.

Další zákazníci oceňují zejména to, že se nemusí zabývat odpadem. Jedná se například o obchodně technického manažera pana Macka ze společnosti TRYON, s.r.o. „Je to čistý produkt bez dalších starostí. Nemusíme se zabývat odpady, což je díky častým kontrolám pro nás důležité.“ Jeden E.KO IONISER jim vydrží přibližně rok.

Zařízení si chválí i pan Drong ze společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. Plus je pro něj ekonomická výhodnost a také to, že se nemusí zabývat odpadem. Po diskuzi s Vámi jsme dospěli k závěru, že zkušenosti s tímto zařízením jsou převážně pozitivní. Mezi výhody jednoznačně patří jednoduchost obsluhy a to, že odpadá nutnost řešit kam s odpadem. K největším výhodám také patří úspora času a nákladů při výměně pryskyřice. V průběhu životnosti jednoho E.KO IONISER při použití běžné pryskyřice musí obsluha přibližně 20krát! vysypat použitou pryskyřici do připravených obalů, odvést na místo uskladnění a následně nasypat do nádoby na pryskyřici novou náplň.

V současné době tento produkt využívají již desítky společností. Pokud se o něm chcete dozvědět více, kontaktujte nás, rádi vám poskytneme detailní informace.

 

Dominika Komárková
Dominika Komárková
obchodní referent – spotřební materiál

Napište nám
Nebo volejte +420 724 248 422

 

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070