Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

MSV 2014 skončil – Děkujeme!

Veletrh skončil, expozice PENTA TRADING na MSV Brno 2014 rozebrána, prodané stroje z veletrhu převezeny k zákazníkům. Zůstaly nám milé vzpomínky a před námi je k naší spokojenosti hodně práce s vyřízením vašich požadavků a poptávek. Připomeňme si společně, jaký byl uplynulý veletrh z našeho pohledu.

 

Jaký byl veletrh

Letošní ročník byl v něčem jiný než ročníky předešlé. Vidíme, že v našem oboru elektroerozivního obrábění došlo k stabilizaci. Společnosti s jasnou vizí a vysokou přidanou hodnotou na trhu zůstaly a posilují. Jejich stánky jsou pojaty velkoryse s atraktivním designem a profesionální organizací.  A naopak ti, co neměli dobrý podnikatelský záměr, dostatek odhodlání, umu či štěstí, vyklízejí pozice na trhu a pokud v Brně vystavovali pak spíše v postranních uličkách.  

Také se mění chování Vás návštěvníků a je viditelný větší důraz na efektivitu návštěvy veletrhu.


Expozice PENTA Trading a Vy

Pro nás veletrh začal již před několika měsíci a byl realizován za přispění mnoha našich kolegyň a kolegů.  „Díky jejich nasazení a ochotě udělat pro Vás, naše zákazníky, něco víc než je jen povinnost, mohl letošní ročník na naší expozici proběhnout v takovém tempu a bez organizačních nedostatků. Chtěl bych jim touto cestou ještě jednou poděkovat“, říká Pavel Matoška, majitel společnosti.

Naše expozice byla tradičně na hlavním koridoru, kde jste na nás zvyklí. Po celou dobu nás hrou na housle provázel náš „maskot“, vynikající houslista, filharmonik a výborný parťák pan Karel Šelmeczi.     Vy jste za námi nejčastěji přicházeli pro získání obchodních a technických informací a s konkrétními poptávkami.  Dále jste měli specifické dotazy na řešení technických problémů.Nejvíce pozornosti u Vás budil stroj FANUC a-C400iA MEDICAL s novou úžasnou funkcí M69. Díky ní odpadá nutnost fixovat odřezávanou část. Více se o ní dozvíte později na našich stránkách nebo v dalším čísle PENTA news.

 

Novinky „Made by PENTA“ na veletrhu

Potěšil nás Váš zájem o sestavu dvou strojů Made by PENTA ovládaných jedním řídicím systémem, které jsme vystavovali na naší expozici. Jedná se o kombinaci, která umožňuje vyrobit grafitovou elektrodu na frézce PENTA P 432 HSC a následně tuto elektrodu použít pro elektroerozivní hloubení na stroji PENTA 433 G CNC.  Tato sestava strojů navíc v kombinaci s naším novým čipovým systémem a bezdrátovým dálkovým ovládáním umožnuje automatizaci a bezobslužnou výrobu elektrod a forem.  O dalších novinkách v automatizaci, které PENTA CNC připravuje, Vás již brzy budeme informovat.

 

Závěr

Na závěr chceme vyjádřit poděkování Vám, našim milým zákazníkům za to, že jste si v této uspěchané době našli čas a přišli za námi. Věříme totiž, že i v éře digitální komunikace na internetu a sociálních sítích je stále důležitý osobní kontakt. Z něj vzniká důvěra, která je nezbytná v obchodních vztazích.

Navzdory různým „zaručeným“ zprávám konkurence bylo vidět, že PENTA je v nejlepší kondici a tady pro Vás a Vaše stroje byla, je a bude. Pro nás to znamená, slovy pana Matošky, „obrovské množství práce a snahy v  následujícím období, abychom vyhověli v maximální možné míře Vašim představám a požadavkům.“

Váš team PENTA TRADING

 

Galerie

Video představující PENTU Trading a naše produkty na veletrhu:

Fotografie z průběhu veletrhu:

Výstavba expozice v plném proudu Výstavba expozice v plném proudu
Ukázka vystavených strojů: Hloubička exeron EDM 313 Ukázka vystavených strojů: FANUC C400iA MEDICAL
Sestava frézka PENTA P 432 HSC (vpravo) a hloubička PENTA 433 G CNC s jedním řídícím systémem Ukázka z portfolia našeho spotřebního materiálu a normálií
Zájemci o výklad principů elektroerozivní obrábění Expozice PENTA Trading v plném provozu
Nejdůležitějších schůzek se vždy účastnil i majitel firmy Pavel Matoška. Na obrázku slavnostní přípitek na stvrzení spolupráce s významnou firmou Uniplast Pardubice Team PENTA Trading na MSV Brno 2014
PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070