Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Nová drátová řezačka Fanuc Robocut v Aero Vodochody

Obnova strojového parku nástrojárny podniku v kontextu s vysoce přesným obráběním není u takové fi rmy ničím výjimečným, spíše naopak. Vzhledem k zaměření výroby na leteckou techniku se nedivme, že co do vysoké přesnosti nově nakupovaných strojů nelze akceptovat kompromisy. I když se na výrobě fi nálních dílů pro letadla (například hrany křídel) podílí elektroerozivní řezání cca 45 % své produkce a větší část je směrována do kusové výroby pro nástrojárnu, byl nákup nového zařízení opodstatněný. Nová drátová řezačka Fanuc Robocut α 1iE nahradila HITACHI 3Q, která sloužila podniku od devadesátých let.

Pručelí firmy Aero Vodochody

„O nákupu nového stroje bylo rozhodnuto před koncem loňského roku, kdy se výpadky staré řezačky musely řešit kooperací výroby s dalšími subjekty mimo podnik a časová i materiálová náročnost celého procesu se začala projevovat v nižší produktivitě nástrojárny,“ říká Josef Nejedlý, vedoucí technologie výroby nářadí a přípravků Aero Vodochody.

Josef Nejedlý

„Logickým krokem bylo vyhlášení výběrového řízení na nový stroj a jeho dodavatele. Mezi základní požadavky na parametry nové elektroerozivní řezačky jsme zařadili vysokou přesnost a vysokou kvalitu a přesnost při úhlovém řezání. Při stanovování ostatních parametrů, hlavně velikosti pojezdů, jsme vycházeli z rozměrů, na které jsme byli zvyklí u starého zařízení. Protože jsme potřebovali poměrně rychlé zařazení stroje do výroby po jeho instalaci, měli jsme také požadavky na podobnou platformu řídicího systému pro snadné zaškolení operátora systému. Tato pozice u nás představuje člověka vysoce technicky erudovaného, tedy ne ve smyslu ,tahem zapni, stiskem vypni‘, což někdy platí u plně automatizovaných provozů. U nás je výroba svým způsobem jedinečná a kusová nebo jen v malých sériích.

Karel Dygrýn

V současné době ještě nevyužíváme všechny vlastnosti stroje, například dálkovou diagnostiku a další hodně sofi stikované prvky, které zařízení má. To nás čeká až v následujícím období. Podstatné je, že nová drátovka spolehlivě pracuje ve dvojsměnném provozu, což u nás představuje dvanáctihodinové cykly, nebo v opodstatněných případech v cyklech 8 +8 +8 hodin. Stroj je oproti původnímu daleko hospodárnější, což příjemně překvapilo naše energetiky. Co se týče dodavatele, měli jsme požadavek na firmu spolehlivě etablovanou na tuzemském strojírenském trhu s patřičnou úrovní servisních služeb. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy, vítězem tendru se stala společnost Penta Trading,“ dodává.

Věnceslav Opl

„Společně s novou drátovou řezačkou jsme zakoupili ještě také elektroerozivní vrtačku, kterou využíváme pro vrtání startovacích otvorů ve vysoce tvrdých kalených materiálech a všude tam, kde klasické technologie vrtání využít buď vůbec nejdou, nebo jen velmi obtížně. Tím se zvedá také produktivita v elektroerozivním řezání. Oba stroje dodala Penta Trading v únoru 2011, součástí dodávky strojů byla i vysoká přidaná hodnota ve formě zaškolení obsluhy a času pro odborné konzultace při provozu zařízení. Tři dny konzultací za přítomnosti technika dodavatele přímo ve výrobě jsme využili po instalaci Fanuca a dva si necháváme v rezervě pro složité obráběcí úkony spojené s elektroerozivním řezáním,“ upřesnil při naší návštěvě v Aeru Vodochody Věnceslav Opl, technolog.

V rámci svého vojenského programu je Aero historicky největším výrobcem proudových cvičných letadel na světě a partnerem několika armád, zejména Armády České republiky. Zaměřuje se především na spolupráci s předními leteckými výrobci v rámci mezinárodních kooperačních projektů – např. Sikorsky Aircraft Corporation (vrtulník S-76C), Alenia Aeronautica (střední část křídla C-27J Spartan), Sonaca (vývoj části křídla pro nový letoun Bombardier CSeries), Latecoere (podsestavy Embraer 170/190), Saab (závěsníky JAS-39 Gripen), Spirit Aerosystems (díly a podsestavy B767), EADS (podsestavy A320/340) atd.

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070