Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Nový SW pro drátovky FANUC ROBOCUT řady α-CiB přináší pár znamenitých vychytávek

fanuc-cib-aktualitaPoslední verze SW japonských elektroerozivních drátových řezaček FANUC ROBOCUT pro modely řady α-CiB přinesla několik podstatných vylepšení, které zvýší produktivitu stroje a zároveň operátorovi usnadní obsluhu. Více se o těchto inovacích dozvíte v následujícím článku.

Poslední verze SW japonských elektroerozivních drátových řezaček FANUC ROBOCUT pro modely řady α-CiB přinesla několik podstatných vylepšení, které zvýší produktivitu stroje a zároveň operátorovi usnadní obsluhu. Vyzdvihli jsme 4 z novinek a to v poradí, jak vnímáme jejich přínos pro zákazníka.

1) Stroj se nyní dostane automaticky ze zkratu bez zásahu obsluhy

2) Funkce SIMPLE ADJ

3) Zobrazení měřítka

4) Nové progresivní technologie

Stroj se automaticky dostane ze zkratu

Typickým příkladem vzniku zkratu po navlečení je nepřesně nebo šikmo vyvrtaný startovací otvornebo otřepy na jeho okraji. Je-li drát v doteku s obrobkem, tedy ve zkratu, nemůže dojít k přeskočeníprvní jiskry a k zahájení řezání. FANUC ROBOCUT s novou verzí SW STEP 13 situaci automaticky vyřeší. Princip zjednodušeně spočívá ve snížení mechanického napětí drátu, tedy jeho „povolení“, za současného jeho rozvibrování proudem vody ze spodního vodítka. Ve chvíli, kdy se drát „odlepí“ od obrobku, skočí první jiskra a je vyhráno. Tam, kde by se dříve proces vlivem zkratu zastavil, dnes, díky tomuto vylepšení, řežeme bez přerušení. Myslím, že tuto novinku ocení každý zákazník.

Funkce SIMPLE ADJ

Všichni známe situaci, kdy je řez, většinou vlivem nepříznivých výplachových podmínek, nestabilní
a drát se trhá. Obvykle se tomu obsluha snaží zabránit snižováním proudu, nebo zvyšováním offtime, případně úpravou dalších parametrů. Toto ovšem může nepříznivě ovlivnit jiskrovou mezeru a tedy přesnost řezu. Díky funkci SIMPLE ADJ je možné měnit automaticky řezné podmínky technologie v rozmezí od 50 do 120 % velmi jednoduše pomocí tlačítek plus a mínus. Standardně je systém nastaven na 100 %. Při snižování hodnoty pod nastavenou hranici dochází ke snížení namáhání drátu. Do plusu může obsluha zkoušet maximum technologie a zvyšovat rychlost řezání a to bez vlivu na jiskrovou mezeru, tedy podrozměr.

Zobrazení meřítka

Grafické znázornění dráhy řezu nově obsahuje na obrazovce GRAFIKY měřítko s čísly po obou stranách, což výrazně zvyšuje přehlednost.

Nové progresivní technologie

V nové verzi SW STEP 13 pro řady α-CiB přibyly nové progresivní technologie. Jedná se o technologie A (rychlé) a C (přesné) až do výšky 150 mm na 0,25mm drát.“


V případě zájmu kontaktujte servisní oddělení: tel. 724 070 070, email: servis@penta-edm.cz.
Instalace nového SW je v rámci objednané servisní prohlídky zdarma.

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070