Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost


esf_eu_oplzz

Tak jako i jiné firmy, zažádala naše společnost o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Obdržená dotace bude použita na realizaci projektu nazvaného „Systém specifického vzdělávání v oblasti EDM a HSC technologií“. Projekt je zaměřen na rozvoj odborných znalostí našich pracovníků a byl zahájen v listopadu 2010. O průběhu projektu a jednotlivých aktivitách Vás budeme informovat v sekci O firmě > EDUCA.

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070