Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Operační program Praha - Adaptabilita

oppa_eu_logo
Praha & EU : Investujeme do Vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
line

26. března 2013 proběhla poslední, 9. část školení PENTA CNC – programování, makroprogramování, Orbit programování, obsluha, servis.

line

13. března 2013 se naši zaměstnanci zúčastnili 2. části školení – Psychologie obchodního jednání.

line

11. března 2013 proběhlo další školení CRM systému FLORES.

line

4. března 2013 proběhlo školení CRM systému FLORES.

line

28. února 2013 a 13. března 2013 proběhl seminář – Psychologie obchodního jednání.

line

10. ledna 2013 se naši zaměstnanci zúčastnili 2. části semináře – Řízení výkonu a odměňování 2/2.

line

4. ledna 2013 školil interní lektor Jaroslav Kohout další ze série školeních – PENTA CNC – programování, makroprogramování, Orbit-programování, obsluha servis. Další z této řady školeních proběhla 26.2.2013 a 26.3.2013.

line

27. a 28. listopadu 2012 se naši zaměstnanci zúčastnili série školení k implementaci CRM systému FLORES.

line

15. listopadu 2012 školil interní lektor Jaroslav Kohout školení – PENTA CNC – programování, makroprogramování, Orbit-programování, obsluha, servis 6/9.

line

2. listopadu 2012 se naši zaměstnanci zúčastnili semináře – Zvládání stresu a duševní hygiena.

line

23. října 2012 školil interní lektor Zdeněk Šteigl poslední část školení – Dohled – napojení FANUC, PENTA CNC, HITACHI DNC, sdílení stavu a přenos zpráv pomocí internetu 4/4.

line

21. září 2012 školil interní lektor Martin Netolický školení – PENTA CNC – programování, makroprogramování, Orbit-programování, obsluha, servis 5/9.

line

6. září 2012 se část zaměstnanců zúčastnila semináře –Stavba marketingového plánu.

line

17. srpna 2012 školil interní lektor Martin Netolický školení – BECKHOFF – servosystém, TwinCAT v2.11 novinky 4/4.

line

26. června 2012 školil interní lektor Zdeněk Šteigl školení – Dohled – napojení FANUC, PENTA CNC, HITACHI DNC, sdílení stavu a přenos zpráv pomocí internetu 3/4.

line

26. června 2012 proběhlo školení – EXCEL.

line

21. června 2012 se naši zaměstnanci zúčastnili 1. části semináře Vztahy s klíčovými zákazníky, 30. července 2012 potom proběhla 2. část školení.

line

11. června 2012 školil interní lektor Jaroslav Kohout školení – PENTA CNC – programování, makroprogramování, Orbit-programování, obsluha, servis 3/9.

line

24. května 2012 se naši zaměstnanci zúčatnili 3. části semináře Obchodní jednání pro pokročilé.

line

16. května 2012 proběhla první část školení – Řízení výkonu, hodnocení a odměňování.

line

19. dubna 2012 proběhla druhá část školení – Vedení lidí.

line

16. dubna 2012 školil interní lektor Zdeněk Šteigl školení – Dohled napojení FANUC, PENTA CNC, HITACHI DNC, sdílení stavu a přenos zpráv pomocí internetu.

line

12. dubna 2012 školil interní lektor Martin Netolický školení – BECKHOFF – servosystém, TwinCAT v.2.11 novinky.

line

26. a 28. března 2012 proběhlo pro naše zaměstnance školení – Vyhláška 50/1978 Sb.

line

8. března 2012 školil interní lektor Jaroslav Kohout školení – PENTA CNC – programování, makroprogramování, Orbot-programování, obsluha, servis.

line

5.3., 15.3. a 24.5. proběhlo na tři části rozdělené školení – Obchodní jednání – pokročilé.

line

24. února 2012 proběhlo školení – Pokročilá asertivní komunikace a jednání.

line

16. února 2012 školil interní lektor Zdeněk Šteigl školení – FANUC – makroprogramování, instalace SW, 7-osa, parametry.

line

10. února 2012 se naši zaměstnanci zúčastnili druhé části školení – Obchodní jednání – základy.

line

6. ledna 2012 proběhla první část semináře Vedení porad a efektivní organizace práce, 20. Ledna potom část druhá.

line

19. prosince 2011 proběhla pod vedením Zdeňka Šteigla 2. část ěkolení – FANUC – mikroprogramování, instalace SW, 7-osa, parametry

line

16. prosince 2011 – Interní lektor Martin Netolický školil seminář – BECKHOFF – servosystém, TwinCAT v.2.11 novinky 2/4

line

15. prosince 2011 proběhla pod vedením pana Zmije 1. část školení – Obchodní jednání, základy

line

9. prosince 2011 proběhlo další z řady školeních interních lektorů

line

23. listopadu 2011 školil interní lektor Zdeněk Šteigl 1. část třídílného školení – FANUC – mikroprogramování, instalace SW, 7-osa, parametry

line

22. litopadu 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili školení informačního systému K2 pro začátečníky

line

8. listopadu 2011 proběhlo další školení interních lektorů

line

4. listopadu 2011 proběhla pod vedením pana Jaroslava Kohouta 1. část celkem 9ti dílného školení – PENTA CNC – programování, mikroprogramování, Orbot-programování, obsluha, servis

oppa_2011_11_s
line

2. listopadu 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili školení informačního systému K2 pro pokročilé

line

31. října 2011 školil interní lektor Martin Netolický naše zaměstnance v rámci 1. části školení – BECKHOFF – servosystém, TwinCAT v2.11 novinky

line

19. a 26. října 2011 proběhla 3. a 4. závěrečná část semináře – Obchodní dovednosti pro technické pracovníky

line

19. září 2011 školil Jaroslav Kohout 3. část školení – Základy EDM techniky

line

5. září 2011 proběhla 2. část semináře – Obchodní dovednosti pro technické pracovníky

line

Dne 2. září 2011 zakončil interní lektor Zdeněk Šteigl 3. částí sérii školeních – FANUC – servis, parametry, seřízení a přehrávání systému

line

30. srpna 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili 1. dílu školení – Motivace a psychologie řízení

line

23. srpna 2011 potom proběhl díl třetí

line

15. července 2011 vedl interní lektor Martin Netolický 2. díl školení – EXERON – aplikační školení

line

1. července 2011 proběhl pod vedením interního lektora pana Zdeňka Šteigla 2. díl školení FANUC – servis, parametry, seřízení, přehrávání systému.

line

27. června 2011 proběhla první část semináře – Výcvik týmové spolupráce

line

23. června 2011 proběhlo školení interních lektorů

line

20. června 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili 1. části semináře – Obchodní dovednosti pro technické pracovníky

line

3. června 2011 proběhlo další z řady školeních interních lektorů

line

2. května 2011 proběhlo školení interních lektorů

line

29. dubna 2011 proběhlo pod vedení interního lektora Zdeňka Šteigla školení – FANUC? Servis, parametry, seřízení, přehrávání systému (1.část)

line

20. dubna 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili 2. části školení – Základy EDM techniky pod vedením interního lektora Jaroslava Kohouta

line

15. dubna 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili semináře – Vedení lidí

line

13. dubna 2011 školil interní lektor Martin Netolický 1. část školení – EXERON? Aplikační školení

line

11. dubna 2011 proběhlo další ze školeních interních lektorů

line

4. a 27. dubna 2011 proběhl v naší společnosti seminář – Výcvik týmové spolupráce

2011_02_02_s

 

line

28. března 2011 vedl internáí lektor Jaroslav Kohout 1. část semináře – Základy EDM techniky

line

21. března 2011 – Školení interních lektorů (M. Netolický, Z. Šteigl, J. Kohout) – Základy techniky facilitace. Úloha, role a práce facilitátora. Příprava facilitovaného semináře. Různé osobnostní typy a způsoby osvojování dovedností. Využití facilitace k posilování učení u různých osobnostní. Nejčastější chyby při facilitaci a jak se jich vyvarovat.

line

Dne 10. března 2011 proběhl v naší společnosti seminář „Produktivní komunikace obrana proti manipulaci a řešení konfliktů

line

Dne 7. března 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili základního kurzu asertivity, 10. března potom proběhla 2. část tohoto kurzu.

line

10. února 2011 – Školení interních lektorů (M. Netolický, Z. Šteigl, J. Kohout) – Pokročilé metody interaktivní výuky – skupinové řešení problémů. Využití problémových úloh řešených ve skupině. Skupinové postupy při řešení pracovních simulací. Spolupráce účastníků a její problémy – nespolupracující členové, konflikty a boj o vůdčí úlohu ve skupině. Motivace účastníků ke spolupráci.

line

4. února 2011 – Školení interních lektorů (M. Netolický, Z. Šteigl, J. Kohout) – Praxe problémového vyučování. Zadávání problémových úloh účastníkům. Práce s řešením problémových úloh. Motivace účastníků k zapojení do problémového učení. Lektorské chyby při vedení problémové výuky a jejich prevence.

line

2. února 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili semináře ,,Plánování a problémy individuálního výkonu"

line

31. ledna 2011 – Školení interních lektorů (M. Netolický, Z. Šteigl, J. Kohout) – Základy problémového vyučování. Práce s individuálními úkoly. Simulované situace v profesním vzdělávání. Příprava problémových úloh – stanovení cíle a definování trénovaných dovedností. Návrh a struktura trénované úlohy. Popis problému, zadání pro řešitele a výběr pomůcek. Příprava pomůcek pro problémové úkoly a pracovní simulace. Možné chyby a omyly při přípravě problémových úloh.

line

28. ledna 2011 se naši zaměstnanci zúčastnili semináře „Techniky a postupy plánování

line

26. ledna 2011 se Pavel Matoška a Michaela Sofková zúčastnili semináře ve společnosti K2

line

24. – 28. ledna 2011 proběhlo vstupní testování znalostí anglického jazyka podle kterého byli zaměstnanci rozděleni do skupin.

line

18. ledna 2011 – Školení interních lektorů (M. Netolický, Z. Šteigl, J. Kohout) – Metody interaktivních forem výuky – základy. Diskuse a moderační techniky. Příprava témat k diskuzi. Vymezení obsahu diskuse. Řízení diskuse. Pomůcky využívané při řízení diskuse, jejich využití. Možné chyby při moderování a jejich prevence.

line

13. ledna 2011 – Školení interních lektorů (M. Netolický, Z. Šteigl, J. Kohout) – Základní dovednosti lektora při interním školení. Výklad a prezentace. Základní prezentační dovednosti. Příprava a struktura výkladu. Základní pomůcky používané při přednášce.

line

Dne 12. ledna 2011 proběhl v naší společnosti seminář „Proces strategického plánování

line

6. ledna 2011 – Školení interních lektorů (M. Netolický, Z. Šteigl, J. Kohout) – Vstupní školení, úvod do problematiky. Vymezení pojmů trénink, vzdělávání a rozvoj. Základní principy a mechanizmy procesu učení. Role interních lektorů, jejich kvalifikace, osobní a dovednostní předpoklady. Vstupní sebehodnocení, metodika a plán přípravy.

line

20. prosince 2010 proběhl seminář „Základy strategického řízení

line

Dne 10. prosince 2010 proběhl zahajovací seminář projektu „Znalosti jsou naše budoucnost – implementace komplexního systému vzdělávání pro rozvoj společnosti do roku 2020“. Na semináři byl projekt představen jak zaměstnancům firmy Penta Trading, spol. s r.o., tak i zaměstnancům Penty Praha, a.s., která je v projektu partnerem.

2010_12_10_01_s 2010_12_10_02_s 2010_12_10_03_s

 

line
PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070