Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

PENTA TRADING v roli systémového integrátora automatizace elektroeroze obstála na jedničku

mesit-vjezd

Vstupní portál společnosti MESIT.

Společnost MESIT foundry a.s. má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti její formy využívají zákazníci například při dodávkách největším světovým automobilkám. Spoléhat jen na tradici nestačí. Proto se vedení nástrojárny MESIT foundry rozhodlo zvýšit produktivitu elektroerozivního pracoviště nástrojárny pokročilou automatizací.

Nelze stavět jen na lidech a strojích

„V posledních deseti letech jsme pouze modernizovali strojový park“, říká Zdeněk Studeník, vedoucí provozu nástrojárna. „Do zavedení automatizace stálo vše na lidech. V našem regionu však není dostatek odborníků s požadovaným vzděláním, praxí a chutí dál se zdokonalovat. Uvědomili jsme si, že nastal čas udělat koncepční změnu a získat technologický náskok díky automatizaci výrobních procesů. Automatizaci jsme postavili na třech základních pilířích: přesné měření vstupů a výstupů z jednotlivých zařízení, integrace strojů od různých výrobců a obsluha strojů spolehlivým robotem.

zdenek-studenik-operator-nahled

Zdeněk Studeník (vlevo) s operátorem elektroeroze Ondřejem Háblem.


PENTA TRADING nabídla komplexní řešení

Plně automatizované elektroerozivní pracoviště s využitím průmyslového robota je v tuzemsku stále spíše výjimka. „Pro takto rozsáhlou modernizaci jsme nejprve museli získat finanční zdroje. Dále jsme potřebovali najít zkušeného partnera, který má s automatizací elektroeroze praktické zkušenosti a disponuje dostatečným zázemím pro takto rozsáhlý projekt,“ říká Zdeněk Studeník.

Schopnost špičkových odborníků z PENTY poskytnout komplexní služby, a jejich prokazatelné zkušenosti z úspěšné realizace robotizace a automatizace elektroeroze v jiných nástrojárnách, usnadnilo vedení nástrojárny v MESIT foundry rozhodování o výběru partnera pro zavedení pokročilé automatizace v nástrojárně.

„Zvítězila PENTA, se kterou máme dlouholeté dobré zkušenosti jako se spolehlivým dodavatelem nejmodernějších elektroerozivních a HSC strojů. Navíc je schopná řídit kooperaci více dodavatelů,“ komentoval důvod výběru dodavatele automatizace pan Zdeněk Studeník.

vysoce-presne-mereni-korekce-nahled

Vysoce přesné měření korekce elektrody.

transport-elektrody-nahled

Elektroda je transportována ze zásobníku do frézky exeron. Mřížka reproduktoru do automobilu.

pracoviste-hloubicka-exeron-zasobnik-erowa-nahled

Pohled na část pracoviště s hloubičkou exeron a zásobníkem erowa (180 elektrod a 22 obrobků).


Vznik automatizovaného pracoviště

Důležitým momentem celého projektu automatizovaného pracoviště byl tak zvaný „Technologický den.“ K jednomu stolu zasedli specialisté ze všech zúčastněných dodavatelských firem a společně definovali co je vstupem každého z úseků robotizovaného pracoviště a jaká data se posílají dál.

„Považuji to za Alfu a Omegu úspěchu realizace automatizace v naší nástrojárně. V návaznosti na technologický den byl stanoven harmonogram jednotlivých etap projektu.

mesit-logo

V srpnu 2017 se začalo s instalací strojů a periferií, v říjnu a listopadu téhož roku pak proběhla instalace robota EROWA.“ Kompletní automatizované pracoviště elektroeroze v MESIT foundry se dnes skládá z frézky Exeron HSC 300, hloubičky Exeron EDM 313 a měřicího zařízení Erowa CMM Qi. O obsluhu se stará lineární robot Erowa ERD 150L se zásobníkem pro 180 elektrod a 22 obrobků. Vše je řízeno softwarem JMS Pro s čipovou správou od firmy Certa. HSC frézka vyrábí grafitové elektrody, které jsou následně automaticky změřeny na 3D měřicím stroji. Data pro hloubení jsou brána z CAD/CAM softwaru a jsou importována do programu Exoprog, který vytváří programy pro hloubení.

„V prosinci 2017 jsme instalovali poslední software a zahájili zkušební provoz. Nyní pracoviště funguje perfektně v souladu s naším očekáváním “ říká s patřičnou dávkou hrdosti vedoucí provozu nástrojárna Zdeněk Studeník.

mrizka-reproduktoru-automobilu-nahled

Mřížka reproduktoru do automobilu.

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070