Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Proběhl Seminář pro studenty ČVUT

Společnost PENTA TRADING, spol. s r.o v rámci spolupráce s ČVUT fakultou strojní připravila pro studenty 4. ročníku krátký praktický seminář o elektroerozivním obrábění. Studenti pod vedením Ing. Pavla Nováka, Ph.D. navštívili aplikačního centrum v ulici Široká 47 v Říčanech. Seminář vedl majitel společnosti Ing. Pavel Matoška, který vysvětlil principy elektroeroze a představil základní druhy elektroerozivního obrábění. Studenti také viděli praktické ukázky obrábění. Během dvouhodinového setkání studenti kladli zajímavé otázky svědčící o tom, že již mají částečné teoretické znalosti. Na závěr se studenti zajímali o možnosti jejich uplatnění v tomto oboru.

Děkujeme za jejich návštěvu a přejeme jim zdárné dokončení studia a úspěšné zvládnutí státních závěrečných zkoušek.

CNC vrtačka Elektroda
Před aplikačním centrem Společné foto u drátové řezačky
Studenti u hloubičky U exeronu
U hloubičky PENTA CNC U hloubičky
Vana  
PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070