Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Setkání uživatelů strojů PENTA 2009

Letošní setkání se zákazníky v ACE Postřelmov se neslo tak trochu v jiném duchu, než v minulém roce. PENTA TRADING velmi vstřícně reagovala na potřeby zákazníků maximálně zefektivnit výrobu u sebe doma a čelit tak zvýšenému tlaku na strojírenské firmy způsobenému recesí.

Programem semináře se PENTA letos více přiblížila ryze odborných seminářů v oboru elektroeroze pořádaných v aplikačních a konzultačních centrech firmy.

Letošní postřelmovské setkání navštívili i významní zahraniční hosté. Manager německé společnosti Exeron pan Jürgen Schwenk představil horkou novinku firmy v podobě nového špičkového moderního digitálního generátoru pro elektroerozivní hloubení řízeného mikroprocesorem. Technický zástupce z japonského Fanucu pan Shinji Yoda zodpovídal specifické technické dotazy týkající se řezání na strojích FANUC.

Ohromný počet účastníků potvrdil, že témata seminářů byla opravdu velmi aktuální a dobře zvolená. Zájem o teoretické přednášky byl tak velký, že semináře probíhaly jak v učebně ACE, tak v zahradním stanu. Asi nejdůležitější letošní součástí bohatého programu byly praktické ukázky jak erodovat rychleji a efektivněji na drátové řezačce FANUC, na hloubičce EXERON a na hloubičce PENTA CNC.

Vybrané fotografie z akce

Slavnostní dort PENTA Sešlo se nás opravdu hodně... Naši pracovníci rozdávali cenné informace...
 
V souladu s programem bylo jako vždy pamatováno také na zábavu přítomných. Loňské vyhlídkové lety vrtulníky Robinson R44 letos z úsporných důvodů vystřídaly rádiem řízené modely. Svým uměním dokonalé pilotáže a ukázkami vrtulníkové akrobacie modelů přítomné nadchnul Lukáš Duží, který převzal štafetu v tomto oboru po svém tatínkovi. Oba se věnují také výrobě vysoce přesných modelů vrtulníků. Že v procesu výroby nechybí elektroerozivní obrábění od PENTY a že se jedná o dlouhodobé přátelství není snad ani nutné připomínat.

Při líčení dojmů nemůžeme ani letos opomenout podávané gastronomické lahůdky. Standardní české pečené selátko a svíčkovou doplnily speciality japonské kuchyně. Sladkou tečku pak představoval skoro třicetikilogramový PENTA dort s logem a v barvách firmy.

Podle velmi pozitivních ohlasů účastníků semináře lze soudit, že letošní ročník patřil k nejlepším a nezbývá než poděkovat za jeho vzornou přípravu kolektivu PENTY pod vedením Zdeňka Šteigla. Velké díky patří i všem účastníkům za jejich spolupráci, aktivní účast, za přízeň a za báječnou atmosféru, kterou na semináři společně vytvořili. Těšíme se třeba zase za rok na viděnou.
PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070