Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Unikátní technologie čipování elektrod zvyšuje efektivitu výroby forem

cipovani-uvod-nahledFirma PENTA TRADING spol. s r.o. ve spolupráci s firmou technology-support s.r.o. představila na MSV 2017 v Brně novou technologii přenosu informací z CAD softwaru Cimatron pro programování EDM hloubicích strojů PENTA CNC.

Hlavní předností tohoto automatizovaného postupu je předcházení chybám, ke kterým při manuálním zadávání nevyhnutelně dochází. Veškerá data, včetně pozice nájezdu elektrody, jsou automaticky převáděna přímo za softwaru Cimatron, kde byla elektroda vytvořena na modelu vyráběné součásti. Systém je zcela nezávislý na jakémkoli serverovém propojení a nemůže se stát, že by při výpadku serveru stroj přestal pracovat. „Výhodou, oproti standardním metodám, je výrazné usnadnění a urychlení celého procesu zadávání hloubicích parametrů,“ říká manažer divize PENTA CNC Jaroslav Kohout, tvůrce tohoto systému.

Řešení je založeno na zadání pozice hloubení, parametrů hloubení a technologie hloubení v CAD softwaru Cimatron a následného uložení všech zmíněných hodnot do NFC čipu připevněného přímo ke konkrétnímu držáku elektrody. Po uložení elektrody do zásobníku EDM hloubicího stroje, je obsluhou spuštěn proces hloubení.  Stroj najede k první elektrodě v držáku, z čipu si načte veškeré informace o procesu hloubení, uchopí elektrodu a začne hloubit. Po skončení odloží elektrodu zpět do první pozice držáku a přejede k další elektrodě. Opět si nejprve načte informace z NFC čipu u dané elektrody a následně ji uchopí a začne hloubit.

Zákazník získává spolu s řešením i možnost konzultací a technické podpory.

 

x6b5261-nahled

NFC čip s uloženými parametry hloubení.

 

x6b5279-nahled

Načítání parametrů hloubení z NFC čipu.

 

www.t-support.cz

cimatron-logo-nahled

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070