Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Více než dvojnásobná produktivita při výrobě grafitových elektrod. Řešení Made by PENTA TRADING.

frezka_na_grafit_01-nahledFrézka PENTA 432HSC představuje novou ekonomickou řadu HSC vertikálních frézovacích center určených především pro obrábění elektrod. Je technicky a ekonomicky smysluplným doplněním pracovišť pro výrobu forem s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Správnost myšlenky, odhad potřeb trhu, následný vývoj a výroba technicky náročného zařízení i pilotní instalace stroje u prvních zákazníků. To jsou alespoň ty nejzákladnější milníky, které nalezneme v rodném listu každého sofistikovaného stroje. Frézovací centra nejsou výjimkou.

Na praktické zkušenosti s frézkou PENTA 432HSC jsme se zajeli zeptat do firmy Semeko, respektive dnes již do SEVOC automotive a.s.

Příklad z praxe

Společnost Semeko s.r.o. vznikla v roce 1996. Zpočátku se zabývala běžnou strojírenskou výrobou, v průběhu let se však postupně začala specializovat na konstrukci a výrobu forem pro zpracování plastů. Nástrojárna SEVOC automotive a.s. je v současné době schopna zajistit kompletní výrobní proces, který obsahuje zpracování konstrukčního návrhu formy, výrobu provozního návrhu formy a konečnou výrobu formy včetně vzorování, kontrolního měření a provedení korekcí.

Jak vybrat správný stroj

Výběr firmy nebyl náhodný, k rozhodnutí nás vedla jedinečná možnost porovnat produktivitu a některé technické parametry u strojů se stejným účelem, avšak generačním rozdílem, které v nástrojárně firmy navíc stojí hned vedle sebe.

„Rozhodnutí koupit novou frézku na výrobu grafitových elektrod vzniklo na základě aktuálních potřeb naší nástrojárny a střednědobého plánu rozvoje firmy. Mohli jsme jít v podstatě dvěma cestami. Buď jít do stroje typu EXERON DIGMA HSC, což představuje poměrně velkou jednorázovou investici, nebo se vydat cestou postupného rozšiřování výrobní kapacity nákupem třeba i více strojů, které umožňují investici rozložit více v čase. Zvolili jsme druhou možnost i s ohledem na to, že můžeme výrobu diverzifikovat na více frézek a podle potřebných parametrů celý proces pomocí obsluhy vést k maximální efektivitě,“ říká Jiří Sedlář, člen představenstva SEVOC automotive a.s.

Souboj titánů se nekoná, stroje se ve výrobním cyklu doplňují

Srovnávat technické parametry konkurenčních strojů a vynášet soudy, „nové je dobré – staré je špatné“, není na místě. Už jen proto, že obě zařízení vznikala v jiné době a z tohoto pohledu je jejich morální stáří odlišné. Mezi podstatné parametry u HSC center patří tuhost stroje, dynamika, přesnost, maximální otáčky vřetena, dostatečný počet pozic v zásobníku nástrojů, odpovídající pracovní rozsah všech os a maximální možný průměr nástroje.

Obsluha frézky PENTA 432 HSC je komfortní záležitostí. Přesné grafitové elektrody složitých a někdy až roztodivných tvarů. Pohled do pracovního prostoru frézky PENTA 432 HSC.

Pro srovnání jsme z vyjádření uživatele vybrali:

  • Tuhost stroje a s tím přímo související dynamika je u stroje PENTA 432HSC v porovnání se stávajícím strojem výrazně lepší.
  • Přesnost stroje vyhovuje, ale s přesností jsme neměli větší problémy ani u stávajícího stroje.
  • Maximální otáčky vřetene – původní stroj umí max. 24 tis. ot/min., ale už 20 tis. je na hranici použitelnosti (přetížení stroje, vibrace, hluk), nyní na stroji PENTA 432HSC není problém dlouhodobě využívat maxima, tedy 40 tis. ot./min.
  • Počet pozic v zásobníku – stará frézka má osm pozic pro nástroje proti šesti pozicím stroje PENTA, dvě pozice sice někdy chybí, ale systém umístění zásobníku více pozic neumožňuje.

Řezné podmínky:

  • U malých průměrů nástrojů (méně než 4 mm) jsme nyní, díky většímu maximu otáček vřetene, schopni se více přiblížit optimální řezné rychlosti, kterou má nástroj pracovat – 24 tis. ot./min, u starého stroje bylo toto velmi omezující.
  • Díky větší tuhosti frézky PENTA 432HSC jsme schopni hrubovat s krokem v ose Z po 1 mm, oproti 0,6 mm u starého stroje a s bočním krokem cca 75 % průměru nástroje.
  • Díky mnohem lepší dynamice stroje PENTA 432HSC je velká časová úspora na rychloposuvových přejezdech nástroje mimo jeho záběr v materiálu.
  • Opakovaným měřením bylo zjištěno, že na stroji PENTA 432HSC jsme schopni ušetřit 1/4 času při naprosto stejných řezných podmínkách jako na stroji AZK, a to pouze díky jeho skvělé dynamice.
  • Opakovaným měřením je zjištěna časová úspo-ra cca 1/3 času při využití schopnosti stroje PENTA zabrat větší hloubku při hrubování (1 mm PENTA 432 HSC versus 0,6 mm u stroje starého).
  • Dále je možné snížení obráběcího času až na 1/2 při využití technologie hrubování, kdy jede nástroj na hloubku svého průměru. Zde jsme ale omezeni nedostatečným odsáváním odfrézovaného grafitu z pracovního prostoru, protože jsme použili původní odsávací zařízení. Nákupem odsavače s vyšším výkonem se zde otevírá další rezerva.

 

>> Přejít na kartu stroje „Frézka PENTA 432HSC“

 

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070