Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Zavedení robotizace do elektroeroze

S pojmem průmyslové automatizace a robotizace pracovišť se v procesu obrábění setkáváme již řadu let. Ve vysoce přesném elektroerozivním obrábění je situace odlišná. Plně automatizované pracoviště s využitím průmyslového robotu jako spojovacího článku pro bezobslužný provoz, tak jak jej známe z třískového obrábění nebo z montážních hal automobilového průmyslu, je u nás v elektroerozi spíše výjimkou.

 

Prostor nástrojárny se podařilo využít opravdu dokonale, u instalace elektroerozivní hloubičky EXERON EDM 314 zbývaly do stropu haly centimetry. Pohled na kruhový zásobník robota EROWA ERM, který zásobuje 10 obrobky a 150 elektrodami obě hloubičky. Počítač s Job Managerem.

 

CO V ELEKTROEROZI ŘEŠÍ ROBOTIZACE

Cílem automatizace a robotizace je dosažení úspory času, lidské pracovní síly a zajištění bezobslužného procesu erodování ve vícesměnném provozu nástrojárny. Klasický model robotizovaného pracoviště elektroerozívního  obrábění řeší manipulaci s polotovary pro erodování, manipulaci s elektrodami, obsahuje frézku na výrobu elektrod, čistící zařízení a měřicí stroj. Lze však automatizovat i dílčí výrobní cyklus. Nástrojárna podniku Kasko-Formy zrobotizovala zatím dvě klíčové operace: manipulaci s obrobky pro erodování a manipulaci s elektrodami. Navíc je zde skloubeno několik platforem od různých výrobců strojů, což kladlo vysoké nároky na profesionalitu integrátora a představovalo pro něj velkou výzvu. Vyhlášené výběrové řízení tak bylo v některých aspektech atypické.

 

  • Proč se firma rozhodla vydat tímto směrem, jsme se zeptali Jiřího Šťastného, ředitele společnosti Kasko-Formy. Jak se zrodil tento plán?

V investičních plánech společnosti Kasko-Formy v roce 2013 bylo zavedení robotizovaného pracoviště do oblasti elektroeroze. Taková pracoviště jsou hodně rozšířená u našich sousedů v SRN. Při mých osobních návštěvách u německých výrobců vstřikovacích forem jsem mel možnost seznámit se s procesem robotizace v oblasti elektroeroze. Návštěva firmy Hofmann Werkzeugbau se sídlem v Lichtenfelsu byla tím posledním impulsem, proč s robotizací v elektroerozi začít i v našich podmínkách.

 

  • Co obsahoval zmíněný investiční záměr?

Jednalo se o několik fází. První byla specifikace a představa o fungování robotizovaného pracoviště. Následně probíhala výběrová řízení, kde se vítězem stala firma PENTA Trading. Konečnou fází byla dodávka a odladění robotu EROWA ERM s nove pořízeným elektroerozívním strojem EXERON 314 a připojení ke stávajícímu stroji Ingersoll 500.

 

blokove_schema_robotizovaneho_pracoviste-nahled

Blokové schéma robotizovaného pracoviště: Počítač s Job Managerem (1), robot EROWA, zásobník (2), hloubička EXERON EDM 314 (3), hloubička GANTRY 500 (4). Mimo robotu využívá systém označení palet pomocí čipů frézka EXERON HSC 500.

 

  • V čem vidíte hlavní přínos?

Investicí do nového stroje jsme vytvořili prostor pro navýšení kapacit v oblasti elektroeroze o 3582 hodin. Pořízením robotu EROWA se podařilo navýšit čas provozu strojů v automatickém režimu v porovnání s rokem 2012 o 19,18 %. V neposlední radě jde o úsporu mzdových nákladu, kde víkendové směny probíhají bez pracovní obsluhy.

 

  • Jak hodnotíte spolupráci s vítězem výběrového řízení, firmou PENTA Trading?

Celý projekt robotizace nebyl jednoduchý. Bylo nutné doslova se „poprat“ se stísněnými prostory naší firmy. Dále je třeba si uvědomit, že jednotlivá zařízení byla od tří různých dodavatelů a to: elektroerozivní stroj od firmy Exeron, stávající hloubička od Ingersollu a robot od firmy Erowa. Robotické řešení je konkrétně postaveno na bázi EXERON EDM 314, stávající starší OPS Ingersol 500 a robot EROWA ERM, kterému odpovídalo i upínání EROWA na stávajících strojích. To vše se podařilo pracovníkům PENTA Trading skloubit a uvést do provozu.

 

Autor textu a foto: Jan Matoušek | Technický týdeník

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070