Nová řada elektroerozivních drátových řezaček - FANUC ROBOCUT α-CiC

Video galerie

Vyberte si video, které chcete zhlédnout:

FANUC & PENTA CZ - elektroerozivní hloubička PENTA GRFi CNC

Zpět na seznam videí

FANUC & PENTRON - integrovaná vrtačka startovacích otvorů pro FANUC ROBOCUT

Zpět na seznam videí

Automatizovaná buňka elektroerozivního obrábění Exeron – Erowa

Zpět na seznam videí

Realizace plně automatizovaného EDM pracoviště PENTOU

Zpět na seznam videí

exeron HSC MP7 - Nejvyšší možná přesnost a dokonalá kvalita obrobku

Zpět na seznam videí

Automatické navlékání drátu FANUC ROBOCUT α-C800iB i v délce 500 mm

Zpět na seznam videí

Spojení robota FANUC a drátové řezačky FANUC ROBOCUT α-CiB

Zpět na seznam videí

Zakládání upínacího rámu do drátové řezačky FANUC ROBOCUT α-C600iB pomocí robotu FANUC

Zpět na seznam videí

Automatizovaná buňka na profilování vysoce přesných nástrojů osazených PKD

Zpět na seznam videí

PENTA TRADING na MSV Brno 2017 – 5 dní za 6,5 minuty

Zpět na seznam videí

exeron EDM 313 MF 30 – hloubička nejvyšší kvality – made in Germany

Zpět na seznam videí

Desítky důvodů, proč je FANUC ROBOCUT nejoblíbenější drátová řezačka

Zpět na seznam videí

Elektroerozivní drátová řezačka FANUC ROBOCUT α-CiB

Zpět na seznam videí

Konstrukce a obrábění elektrody na frézce PENTA P432 HSC

Konstrukce elektrody a vytvoření NC kódu v prostředí CAD/CAM software CimatronE Electrode Solution, obrábění elektrody na frézce PENTA P432HSC, elektroerozivní hloubení na stroji PENTA P433 GS CNC.

Zpět na seznam videí

Představení společnosti PENTA TRADING

Zpět na seznam videí

PENTRON – Integrovaná vrtačka startovacích otvorů pro FANUC ROBOCUT

Zpět na seznam videí

PENTA TRADING, spol. s r.o.
Sídlo: Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
www.penta-edm.cz
E-mail: info@penta-edm.cz
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze,
v oddíle C, vložka 4727
od 28.října 1991
IČ: 43005136
DIČ: CZ43005136
Bankovní spojení:
ČSOB Praha,
č.ú.: 475980583/0300
Tel.: 241 480 232
GSM: 602 657 957
Servis: 724 070 070